Çim Türleri

Çim Türleri

Mesajgönderen Bennur » Prş Şub 18, 2010 10:48

Yeşil alan oluşturulurken seçilecek uygun ve çekici çim kompozisyonu ile peyzaj planlaması yapılan alana veya ev bahçesine güzellik katılabilir. Bunun yanında çim, toz oluşumunu, parlama-yansımayı, ısıyı, gürültü ve sesi azaltır, erozyonun önlenmesine yardımcı olur, suyun yüzeyden akmasını engeller ve harika bir oyun sahası oluşturur.
Çekiciliği yüksek olan çim sahaların tesisi, zaman, işgücü ve para gerektirir. Bunun için öncelikle isteklerimize cevap verebilecek uygun bir çim kompozisyonu seçilmelidir. Çimlendirilecek alanın iklim özelliklen, toprak şartları dikkate alınmalı, özellikle de ışıklanma bakımından, denize yakınlık ve toprak derinliği ile tuzluluk dikkatlice incelenmelidir.
Serin İklim Çim TürleriSerin iklim çim türleri yıl içerisinde iklimin serin olduğu aylarda (15-24°C) iyi yetişir. Yaz aylarında sıcaklığın yükselmesi ile zarar görebildikleri gibi dinlenmeye de girebilirler.
Boylu Fescue (Festuca arundinaced): Çok yıllık, demet şeklinde, hızlı büyüyen ve sıcak yaz aylarında yeşil kalabilmesi için sıcak iklim çim türlerine göre daha fazla su isteyen bir türdür. Gerek ilkbaharda gerekse sonbaharda sıkça biçilmelidir. Tohum ekilerek kolayca yetiştirilir, Kısmı gölge şartlarında veya tam güneş alan yerler için uygundur. Farklı toprak tiplerinde yetişebilir ancak pH'si 5.5-6.5 arasında olan topraklar daha uygundur.
Resim
Mavi Çim-Bluegrass (Poa pratensis): Orta büyüklükle yaprak yapısı ile canlı ve çekici bir renge sahiptir. Kuzey bölgelerde yetişebilen birçok türü vardır. Sıcak havalarda yarı dinlenmeye girer. Verimli ve pH'si 6-7 arasında olan topraklarda iyi yetişir. Kısmı gölge şartlarına daha iyi adapte olmasına rağmen iyi bir sulama ile açık alanların çimlendirilmesinde de kullanılabilir.
Resim
Çavdar Çimi -Ryegrass (Lolium perenne ve Lolium multiflorum ): Bu grupta yer alan çimlerden L. perenne çok yıllık iken L. multiflorum tek yıllıktır. Kısmen serin iklime sahip alanlar için uygundurlar. Süreklilik gösterecek şekilde tesis edilmemiş olan çimlerin üzerine sürekli kış örtüsü olarak ekilebilirler. Çavdar çimleri ayrıca kış periyodunda sıcak iklim çimlerinin üzerinde yeşil bir örtü oluşturmak üzere tohum ekimi şeklinde üst ekim olarak da kullanılabilirler. Ancak, böyle ekimler ilkbaharda uygun bakım yapılmazsa sıcak iklim çimlerine zarar verebilir. Çünkü çavdar çimleri ışık, su ve besin elementleri bakımından diğerleri ile rekabete girer. Çok fazla türü vardır ve iklime göre tek veya çok yıllık olarak görev yapabilirler. İsimlerine bakıldığında yıllık çavdar çimlerinin yazın öldüğü kanaatine varılır. Aynı zamanda adi, kışlık, yerli, Oregon ve İtalyan çavdar çimi olarak da bilinirler.
ResimResim

Sıcak iklim Çim Türleri
Bu gruba giren çim türleri ilkbahar, yaz ve sonbahar başlarında sıcaklığın 27-35°C'ler arasında olduğu zamanlarda iyi gelişir. Belirtilen dönem ve şartlarda kuvvetli bir gelişme gösterirken kış aylarında kahverengileşerek dinlenmeye girerler.
Bermuda Çimleri- Bermudagrass (Cynedon spp.): Bermuda çimlerinin tamamı sıcak iklimde iyi büyüme ve gelişme gösterir ancak gölge şartlara uyumları çok zayıftır. Bermuda çimleri gerek toprak üstü gerekse toprakaltı kollan ile çok hızlı bir şekilde yayılırlar ve bordürler, yürüme yollan ile çiçek sıralarının yakınlarına ekim yapıldığında kontrolü zor olmaktadır. Yeterli bir gübreleme ile hızlı yayılım gösterirler. Hemen her toprak ve pH'da yetişebilirler.
Resim
Adi Bermuda Çimi (Cynedon dactylon): Kuraklığa dayanıklıdır, birçok toprak tipinde yetişir, gübrelendiğinde iyi bir çim oluşturur ve doğru yayılır. Adı bermuda çimi kötü görünüme sahip birkaç başak oluşturabilir. Bu dezavantajına rağmen tesisinin kolay ve ucuz olmasından dolayı ev bahçelerinin çimlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Adı bermuda çimi tohum ekilerek veya ince-küçük filizleri kullanarak çoğaltılabilir. Bakimi iyi yapılırsa mükemmel kalitede bir çim oluşturur.
Resim
Hibrit Bermuda Çimi: Adi bermuda çimi ile kıyaslandıklarında hastalıklara karşı dayanıklılıkları daha iyi, çim yoğunlukları daha güzel, yabancı otlara karşı mukavemetleri daha yüksek, başaklanma oranlan daha az, yapıları daha ince ve yumuşak ve renkleri çok farklı olup bu renkler tercih sebebidir. Sadece vegetatif yolla çoğaltılabilirler. Hibrit Bermuda çimlerinden iyi sonuç almak ve güzel görünümlü bir çim alanı oluşturmak için bakım şartlarına daha dikkat etmek gerekmektedir. Çekici özelliklerini uzun süre koruyabilmeleri için sıkça biçilmeleri, sulanmaları ve kenarlarının düzeltilerek seyrekleştirme-ayıklama yapılması gerekir.
Resim
Tifway (Tifton 419) Bermuda Çimi: Çim alanların oluşturulması, golf sahalarının tesisi ile ilk vuruşun yapıldığı alanların çimlendirilmesinde kullanılarak harika bir görüntü elde edilir. Koyu yeşil renge sahiptir. Dona karşı mükemmel bir dayanım gösterir. Bu özelliği ile sonbaharda daha uzun süre yeşil kalırken ilkbaharda da daha erkenden yeşillenir. Futbol sahalarının çimlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır. Tifway II mutanti da vardır.
Resim
Tifgreen (Tifton 328) Bermuda Çimi: Yavaş büyüyen ancak hızlı yayılım gösteren bir çimdir. Hastalıklara karşı nispeten dayanıklıdır. Ekimi, bakimi ve kültürü dikkatli bir şekilde yapılırsa yüksek yoğunlukta ve yabancı otlara karşı dayanıklı bir çim kompozisyonu oluşturur. İnce yapılı yumuşak ve yeşil yapraklan golf sahalarının çimlendirilmesinde harika sonuçlar verir.
Resim
Tifdwarf Bermuda Çimi: Tifgreen'in vegetatif mutantıdır. Yüzeye çok yakın olarak yayılan ince yapraklı çok kısa bir çimdir. Tifgreen'e göre yapraklan daha yumuşak olup başaklanma oranı çok daha azdır. Bu özelliği ile daha çok golf sahalarında kullanılırken çim olarak ev, park veya bahçelerde tercih edilmemektedir.
Resim
Yol - Halı Çimi (Axonopus affinis): Yol çimi çok yıllık, kaba yapraklı, sürünücü bir ot olup birleşik devletlerin orta ve güney bölgelerinde yetişmektedir. Yüzlek ve nemli olan topraklara adaptasyonu diğer çim türlerine göre son derece yüksektir. Gölge veya yarı güneşli ortamlarda yetişebilir ancak St Augustine ve Kırkayak çimlerine göre gölgeye toleransı daha azdır . Tohum veya küçük parçalan kullanılarak çoğaltılır. Kış şartlarına dayanıklı olmadığından kuzey bölgelerde kullanılmamalıdır. Bu çimler bakım şartlarının kaliteye tercih edildiği kumlu, asitli (pH = 4.5-5.5), az verimli ve nemli bölgelerde sadece çim alanlar oluşturmak için önerilmektedir. Asıl dezavantajı ise çok hızlı başak oluşturmasıdır.
Resim
Kırkayak Çimi (Eremochloa ophiuroides): Kısa boylu, yavaş gelişen ve orta tekstürlü olan bir çimdir. Yabancı ot barındırmaz, çekici ve yoğun çim üreten agresif bir ot olarak bilinir. Bermuda çimine göre gölge şartlara toleransı daha iyidir ancak St Augustine ve Zoysia çimlerine göre toleransı daha azdır. Kırkayak çimi yayılırken sadece toprak üstünden giden kollar oluşturur. Bu özelliği ile yürüme yollan, bordürler veya tek yıllık çiçek dikilmiş olan şeritlerin çimden korunması kolayca sağlanır. Bu çimler bakım ve çekici özellik bakımından fazla isteği olmayan ev sahipleri tarafından tercih edilmektedir. Fazla gübre veya biçme istemezler, diğer çimlere göre çok farklı hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdırlar. Ancak iyi bakım şartlarına cevap vererek mükemmel bir görünüm oluştururlar. Tohum veya parçalarla çoğaltılır. Yavaş büyüdüğü için çim alanı tamamen kaplaması bakımından biraz daha uzun süre gerekmektedir.
İyi bakım şartlarıyla engellenmesine rağmen geriye doğru ölüm problemi vardır. Gübreleme aşın şekilde yapılmamalı, kuraklık stresi görüldüğünde sulanması ve 3-5 cm'den biçilmesi gerekir. Verimsiz ve pH değeri 5.0-6.0 arasında olan topraklara adaptasyonu iyi olsa da diğer birçok çim gibi pH değeri 6.0-6.5 olan topraklardaki gelişimi daha iyidir.
Zoysia Çimi (Zoysia spp.): Birçok türü ve çeşidi vardır. Ekim yapıldıktan sonra bakım ve idaresi iyi yapılırsa harika çim kompozisyonu meydana getirirler. Görüntüsü mükemmel olan bir çim alanı elde etmek için Zoysia çimlerinin diğerlerine göre misinalı makinelerle biçilmesi, periyodik olarak seyrekleştirilmeye ve daha sık sulamaya ihtiyaç duyarlar. Tam güneş veya kısmı gölge alan yerlerde yoğun ve çekici çim oluştururlar. Ancak gölge şartlarının artması cılız kalmalarına sebep olur. Zoysia çimlerinin çoğu diğer çim türlerine göre daha yavaş büyüme gösterirler. Genel olarak parça, piç veya tapa şeklinde çıkarılan topraklı parçalarla çoğaltılırlar. 5 cm çapındaki tapalar 15 cm aralıkta dikilirler. Bu şekilde dikilerek uygun bir sulama ve gübrelemeye tabi tutulan Zoysia çimleri yaklaşık olarak 12 ay içinde çim tesis edilecek alanı doldururlar. Daha sık dikimlerde bu süre azalır. Zoysia japonica Adi, Kore veya Japon çimi olarak bilinir. Yapraklan biçimsizdir ve Bermuda çimleri gibi soğuğa karşı dayanıklılığı mükemmeldir. Tohumla çoğaltılabilirler. Meyer zoysia çimi, Zoysia matrella ve Emerald zoysia (Z. Japonica x Z. temiifolia) türleri vardır. Zoysia çimleri, Çimlendirilecek alanın kaplanmasında yavaş ilerleme gösterdiklerinden masraflıdırlar,
Adi bermuda çimlerine göre kurağa daha hassastırlar,
Gerekli bakım şartlarını yerine getirmede gönüllü olan kişiler için tavsiye edilir.
Resim
St. Augustine Çimi (Stenotaphrum secundatum): Bermuda çimleri gibi ince yapılı olan çimlerle karşılaştırıldığında gövde kısmının daha geniş ve yayvan, yapraklarının da açık ve düzensiz bir şekilde dağıldığı görülür. Mavi-yeşil rengi son derece çekicidir. Derine giden yoğunluğu yüksek çim kompozisyonu oluştururlar. Uzun olan toprak üstü ve toprakaltı kol veya stolonlarla yayılır. Agresif olduğundan bordürlerde kontrol altına alınması kolaydır. Canlı olan tohumları son derece azdır ve genellikle vegetatif yollarla çoğaltılır. Gölgeyi mükemmel derecede tolere edebilir. Kış zararlarına hassas olup en büyük dezavantajı tahtakurusu böceklerine ev sahipliği yapmasıdır. Düzenli bir insektisit uygulaması yapılmalıdır. Bitterblue, Florantine ve Floratam çeşitleri vardır.
Resim
Kırkayak, Zoysia ve Fescue çimlen kısmı gölge şartlarda kullanılabilirken bermuda çimlerinin güneş ışınlarının hiç girmediği alanlarda kullanılmaması gerekir.
Kullanıcı avatarı
Bennur
Hobibahçemiz
 
Mesajlar: 3063
Kayıt: Cum Şub 05, 2010 23:29
Konum: İstanbul

Re: Çim Türleri

Mesajgönderen Bennur » Çrş Mar 23, 2011 01:52

Çim Çeşitleri
Dünyanın değişik kuşaklarında çok çeşitli cins ve türler halinde yaygın olarakyetişen
çim türleri vardır. Mevcut olan bu çeşitlerde ıslah çalışmaları yapılarak farklı özelliklere
sahip yeni çeşitler elde edilmiştir.
Çim bitkilerini; familyaları, tekstürleri, iklimsel istekleri gibi farklı ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür; ancak en yaygın kullanılanı, iklimsel isteklerine göre
yapılan sınıflandırmadır. Buna göre;
Serin İklim Çim Bitkileri
Ekim yatağındaki sıcaklığın 15 – 20 0C olduğu dönemde optimum gelişme gösteren
çim türleridir. Bu gruptaki bitkiler ekstrem olmayan kış koşullarında iyi bir bakımda
renklerini korur.
Agropyron gaertn (Ayrık)
Çok yıllık bir bitkidir. Özellikle problemli, erozyonlu ve eğimli alanlarda toprağı
tutmak ve ıslah etmek amacıyla kullanılır. Kültüre alınan tür sayısı azdır. En önemli
türü Agropyron repens ( Tarla ayrığı )dır. Ülkemizde geniş alanlarda yayılmış bir tarla
yabancı otudur. Kaliteli bir çim için önerilmez; ancak otoyol çalışmalarında kullanılır.
Resim
Agropyron repens bitkisi
Tarla ayrığı rizomlu bir bitkidir. Uzun kök sistemine sahiptir. Gövde boyu 30 – 120 cm kadar boylanır. Yapraklar yeşil veya hafif mavimsi renktedir. Çiçeklenme dönemi haziran – eylül arasındadır. Soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Yazın, gelişmesi durur. İlkbahar ve sonbaharda hızlı gelişir. Nemli iklimlerden hoşlanır. Toprak asitliğine dayanıklıdır. Toprak tuzluluğuna dayanıklı değildir. Kısa biçimi sevmez. Üretimi tohum ve rizomlarla olur. Gübre isteği azdır.
Agrostis L. (Tavusotu)
100’den fazla türü vardır. İnce yapraklı ve narin gövdelidir. Yetişme isteği bakımından kanaatkardır. Zengin topraklarda gelişmesi çok iyidir. Çok sık ve dipten biçime uygundur. Soğuğa dayanıklıdır. Toprağın pH değeri 5,5 – 6,5 arasında olmalıdır. Rulo çim oluşturmada, spor alanlarında ve özellikle golf alanlarında kullanılmaya uygundur. Tohumları küçüktür.
Resim
Agrostis sp
Bromus inermis (Kılçıksız Brom)
Çok yıllık, uzun ömürlü, yaprakları bol sayıdadır. Koyu yeşildir. Kurak ortamlarda da yeşilliğini koruyabilir. Etli rizomları ile vegetatif olarak yayılır. Sert bir toprak altı tabaka oluşturur. Kökleri güçlüdür. Saçak köklü olup 1,5 – 2 metre derine inebilir.
Çiçeklenme haziran – temmuz ayları arasındadır. Kurağa, sıcağa ve soğuğa oldukça
dayanıklıdır. Basılmaya dayanıklı değildir. Eğimli alanlarda rahatlıkla kullanılır.
Resim
Bromus inermis
Cynosurus cristatus (Sorguçlu tarak otu)
İnce yapılıdır. Yumak formundadır. Yaprakları dar, kısa ve koyu yeşildir. Kış sert geçmezse rengini koruyabilir. Bodur bir bitkidir, 50 – 60 cm boylanır. Toprak altı stolonları oluşturan bir türdür. Haziran – ağustos arası çiçek açar. Basılmaya, kısa ve sık biçime gelir. Kuraklığa dayanıklı ancak soğuğa çok dayanıklı değildir. Ilıman iklimlerde
güzel yetişir. Yaşam süresi kısadır ( 4 – 5 yıl ). Üretimi tohumla olur.
Resim
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata (Domuz ayrığı)
Kaba dokuludur. Yumak formundadır. Çok yıllıktır. Toprak yüzeyini seyrek kaplar.
Yapraklar soluk yeşil renklidir. Sık biçilmeye, basılmaya dayanıklı değildir. Gölge ortamda iyi gelişir. Dik eğimler, banketler ve ağaç altı gölge alanlarda kullanılmaya uygundur. Tohum ve stolonlarla üretilir.
Resim
Dactylis glomerata
Festuca L. (Yumak)
Çok yıllık, ılıman iklim bitkisidir. Yaprakları ince ve serttir. Yaprak rengi, yeşil veya mavimsidir. Gençlik dönemlerinde gelişimleri yavaştır. Kurak ve verimsiz topraklara dayanıklıdır. Yarı gölge ortamlarda yetişir. Basılmaya dayanıklıdır. Tohumla üretilir.
Resim
Festuca sp.
Lolium L. (İngiliz Çimi)
Tek yıllık ve çok yıllık olan çeşitleri mevcuttur.
Lolium italicum (İtalyan çimi): Tek yılık bir bitkidir. Hızlı gelişim gösterir. Kışın veya ilkbahardan sonra güzel yeşil renk verir. Stolon ve rizomları yoktur. Yumak
formundadır. Nemli, besin maddece zengin ve pH’ı 6 – 7 arasında olan topraklarda iyi gelişir. Koşullar uygun olursa iki yıl yaşayabilir. Derin biçime gelmez. Sıcak iklim çimlerinin kışın yeşil görünmesi amacıyla kullanılır. Üstten tohumlama yöntemi uygulanır.
Resim
Lolium italicum
Lolium perenne (İngiliz çimi): Kaba dokuludur. Saçak köklüdür. Çok yıllıktır. Zengin topraklardan hoşlanır. Kuraklık ve şevli bölgelerden hoşlanmaz. Gübrelenmeyi sever. Hızlı gelişim gösterir. Hastalıklara karşı dayanıklıdır. Sıcağa toleransı düşüktür. Yürüyüş amaçlı yollarda pek kullanılmaz.
Resim
Lolium perene
Poa L. (Salkımotu)
Serin yağışlı iklimlere uygundur. Yaprağının ucu kayık şeklindedir. Rizomlu birbitkidir.
En çok kullanılanlar:
Poa annua (Yıllık salkım otu): Kendini tohumlarıyla yenileme gücü vardır. Bodur gelişir ve biçilmeye uygundur. Yaprakları mattır. Hastalık ve soğuğa karşı hassas, endüstriyel bölgelere uyumlu olup gölgeye de dayanıklıdır.
Resim
Poa annua
Poa pratensis L. (Çayır salkım otu):Çok yıllık, koyu renkli ve ince bir yapıya
sahiptir. Rizomlarıyla yayılır. Ezilmelere ve kuraklığa dayanıklıdır. Bozulan çim alanların onarımında kullanılır. Kireçli topraklara dayanıklıdır. Gölge ortamlarda yetişebilir. Eğimli alanlarda rahatlıkla kullanılır. Hastalıklara karşı dayanıklıdır.
Resim
Poa pratensis
Poa trivialis L. (Adi salkım otu): Çok yıllıktır. Stolonları ile yayılım gösterir. Yaprakları açık yeşil renktedir. Karışım halinde kullanılır. Islak topraklarda iyi yetişir. Gölge ortamlardan hoşlanır.
Resim
Poa trivialis

Sıcak İklim Çim Bitkileri
Bu grupta yer alan bitkiler optimum yetişme sıcaklığı 15 – 27 0C’ dir. Çimlenme, sürme, kardeşlenme, büyüme ve gelişme dönemlerinde serin iklim çim türlerinden daha fazla sıcaklığa gereksinim duyan bitkilerdir. Bu grupta yer alan bitkiler serin iklimde yetişenlere göre daha alçak boyludur. Dipten biçime ve basılmaya daha yatkındır. Sıcaklığa ve kuraklığa serin iklim bitkilerine göre daha dayanıklıdır. Ayrıca sıcak iklim bitkileri, genellikle vegetatif yöntemlerle üretilirken, serin iklim bitkileri tohumla üretilmektedir. Sıcak iklim bitkileri ülkemizde yaz döneminde iyi gelişim gösterir. Kış döneminde bitki uyku halindedir. Bu dönemde bitkinin yaprakları limon sarısı ya da açık kahverengi bir görünümdedir ki bu da bitkinin kullanımı açısından olumsuz etki yapmaktadır. Sararan bu kısımların ortadan kaldırılması için serin iklim tohumları ile üstten tohumla yapılabilir.
Axonopus Beauv. (Halıotu)
Açık yeşil renklidir. Gevşek ve az sayıda sürgün içerir. Kökleri yüzlektir. Yazın başak verir ki bu çok arzu edilen bir durum değildir. Soğuğa dayanıklı değildir. Nemli, asitlikumlu ve fakir topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilir. pH 4,5 – 5,5 arasında olmalıdır. Erozyon kontrolünü sağlamak amaçlı kullanılır.
Resim
Axonopus Beauv
Cynodon L.C.M. (Bermuda çimi)
En çok kullanılan çim bitkileridir. Ilık – yağışlı, subtropik iklimlere uygundur. Çok sıkı, güçlü ve yoğun bir yapı oluşturur. Yaprakları ince yapılıdır. Yatık büyüme eğilimindedir. Kök sistemi saçaklıdır ve derine iner. En önemli türü cynodon dactylondur. Hızlı gelişir. Sıcak iklim çimidir. Sıcaklık çok düşerse bitki ölebilir. Kurağa dayanıklıdır. Gölgeden hoşlanmaz. Üretimi tohum ve stolonlarla olur. Parklarda, spor alanlarında, yol şevlerinde ve hava kirliliği olan yerlerde rahatlıkla kullanılır.
Resim
Cynodon sp.
Paspalum L. (Adi yalancı darı)
Dipten itibaren yapraklanır. Çok yıllıktır. Rizomlu bir çimdir. Erken ilkbaharda gelişmeye başlar. Diğer çim bitkilerine oranla daha geç uykuya yatar. Kumlu topraklarda rahatlıkla yetişebilir. Suyu çok sever; bu yüzden su çimi de denir. Çok fazla yapılan gübreleme soğuklara karşı dayanıklıklarını azaltır. Erozyon kontrolünü iyi sağlar.
Resim
Paspalum L.
Stanotaphrum secundatum (Adi cadı otu)
Kaba dokuludur. Mavimsi bir yapıdadır. Yaprakları alta doğru dönüktür. Saçak köklüdür. Vegetatif yöntemle üretilir. Çok az bir bakım gerektirir. Demir eksikliğine karşı duyarlıdır. Soğuğa toleransı düşüktür. Kışın sararır, yazın tekrar yeşil rengini alır. Gölgeye dayanıklıdır.
Resim
Stanotaphrum secundatum
Zoysia Willd. (Japon çimi)
Ilıman iklimden hoşlanır. Yoğun bir yapıdadır. Kısa boyludur. Kaliteli bir çimdir. Yeşil renklidir. Yaprak ve saplar kaba yapıda ve serttir; bu yüzden biçim güçtür. Yatık yayılım gösterir. Stolon ve rizomlarla yayılır. Sık yapısından dolayı yabancı ot yaşama olasılığı düşüktür.
Resim
Zoysia willd

Kullanım Alanları
Çim alanlarını planlarken genellikle üç gruba ayırabiliriz:
Estetik amaçlı çim alanlar: Kent parkları, ev bahçeleri, refüjler bu amaç için
çimlendirilir. Burada çim bitkileri alanın üçüncü boyutunu oluşturur. Diğer alandaki bitkilere fon oluşturur. Çim alanlar eskiden söylendiği gibi üzerine basılmayan değil tam tersi üzerinde yaşanılabilen alanlar olmalıdır; bu nedenle kullanılan çimler hem estetik olmalı hem de yoğun kullanılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
Resim
Estetik amaçlı çim alanlar için karışım önerileri
Resim
Spor amaçlı çim alanlar: Futbol, golf, tenis, atlı spor alanları burada spor yapan kişinin sağlığını korumak amaçlı çimlendirilir. Çim, darbeyi emerek esnek bir zemin oluşturur. Spor amaçlı tesis edilen alanlarda kullanılacak çim türlerinin seçerken; basmaya dayanıklı olmasına, kendini yenileyebilmesine, sık ve derin biçime gelmesine, kök gelişiminin iyi olmasına, kardeşlenebilmesine dikkat etmeliyiz.
Resim
Özel amaçlı çim alanlar: Yol kenarları, şevler, endüstri alanları, gar ve istasyon
alanlarının yeşillendirilmesi için yapılır. Burada esas amaç, toprağın temizliğini sağlamak, toprak kaymasını engellemektir. Kullanılan bitkilerin özellikle endüstri atıklarına karşı dayanıklı olmasına, ağır metallerden etkilenmemesine dikkat etmeliyiz.
Resim
Toprak Hazırlığı
Çim alan tesisinde çim örtüsünün hızla alanı kaplaması, estetik amaçlar kadar, tozu, çamuru veya ortaya çıkacak erozyonu ( toprak akışı ve kaybı ) önlemek açısından önemlidir. Çimin hızlı bir şekilde toprak yüzeyini kaplaması ise iyi bir toprak hazırlığı ile mümkündür. Çim alanların görsel ve fonksiyonel yönden işlevselliği toprak hazırlığının iyi yapılmasıyla başlar. Doğru yapılmayan toprak işlemede işler aksar. Çim alanlarının bakım masraflarını artırır. Çim alanlarının yapımında toprak hazırlığı birbirine bağlı bir dizi alt yapı çalışması gerektirir. Bu çalışmalar içerisinde en önemli sırayı tesviye işlemi alır.
Tesviye
Uygulama alanın tesviyesine toprağın işlenmesiyle başlanır. Yabancı bitkiler ve benzeri materyaller temizlenmelidir. Toprağın yüzeyi uygun araçlarla düzeltilmelidir.
Uygulama alanındaki yollar ve diğer yapılar ölçülendirilmelidir. Bu yapıların çim
yüzeyinde üstte kalmasına özen gösterilmelidir. Tesviye, işlevsel olduğu kadar estetik
açısından da yapılması gereken bir çalışmadır.
Tesviyenin amacı, yüzey drenajını gerçekleştirmek, sulamada ve alan üzerinde yapılacak çalışmalarda kolaylık sağlamaktadır. Arazideki tesviyelerden sonra yapılan sulamalar sonucunda yürüyüş yolları su altında kalmamalı, göletlerin oluşmasına izin
verilmemelidir. Tesviye işlemiyle, arazinin formu çalışma konusuna uygun olarak değiştirilir. Düzgün bir yüzey drenajının sağlanabilmesi için çalışma alanlarımıza yeterli eğim verilmelidir. Tesviye, alanın büyüklüğüne göre el ile yapılabildiği gibi büyük ölçekli alanlarda makine ile yapılabilir.
Tesviye yaparken iki aşamada yapmak gerekir.
Kaba tesviye: Arazinin ana hatlarının oluşturulmasında kullanılır. Arazideki mevcut formlar korunabildiği gibi yeni oluşumlar da yapılabilir.
Resim
Kaba tesviye
İnce tesviye: Toprak hazırlığının son aşamasıdır. Çimlenme aşaması öncesinde
düzgün bir yüzey elde edilir. Çalışmalar el aletleri ile yapılır. Bu işlemden önce tüm alt yapı çalışmalarının bitmesi gerekmektedir.
Silindirleme
İnce tesviye yapıldıktan sonra, çim yüzeyinin düzgün bir doku oluşturması, alanın düzgün bir görünüm kazanması ve toprağın sonradan çökmesinin önlenmesi amacıyla silindirleme yapılır. Çim tohumlarının ekiminde ideal derinlik 0,5 – 1 cm arasındadır. Daha derine ekimler, çimlenen fideciğin toprak yüzeyine çıkmasını engellerken yüzeysel ekimler, toprak tavına ulaşamayan tohumun su alıp çimlenememesine neden olur; bu yüzden derinliğine çok dikkat etmek gerekir. Elle yapılan ekimlerde derinlik ile ilgili problemler yaşanmaktaydı; bu yüzden sonyıllarda yapılan çalışmalarda mekanizasyona geçilmesi nedeniyle bu problemler ortadan kalkmıştır. Yapılan makineler bastır- ek –bastır ilkesiyle çalışmaktadır. Bu makinelerde önde ve arkada iki merdane ile bunların arasına ekim yapan ekici ayaklar vardır. Öndeki merdane bastırıp ayaklar ekim işlemi gerçekleştirirken arkadaki merdane de tekrar bastırmakta ve minik çim tohumlarının toprakla iyi bir teması sağlanmaktadır. Elle ekimlerde ise baskı tahtası veya küçük silindir kullanılmalı, ekim öncesi hafifçe bastırılan toprak ekilip kapak atılıp tekrar bastırılır. El ile silindirlemede kullanılan silindirler 50 – 100 kg ağırlığında olup ayakla basıldığında derin iz bırakmayacak şekilde bastırılmalıdır. Silindirleme işlemi uygun nem koşullarında gerçekleştirilmelidir. Ayrıca silindirleme işlemi genellikle hafif topraklarda uygulanır. Kili ve ağır topraklarda yapılan silindirleme işlemi zararlı olabilir.
Kapak
Ekim sonrasında toprak tavını korumak ve bu tavı kullanan çim tohumlarının hızla
çimlenerek toprak yüzeyine çıkmasını sağlamak fidecikleri aşırı güneş ışığı, soğuk veya
rüzgârdan korumak amacıyla saman, odun talaşı, kuru ot gibi maddelerin yüzeye serpilmesi
işlemidir.
Kullanıcı avatarı
Bennur
Hobibahçemiz
 
Mesajlar: 3063
Kayıt: Cum Şub 05, 2010 23:29
Konum: İstanbul

Re: Çim Türleri

Mesajgönderen Bennur » Çrş Mar 23, 2011 02:47

ÇİM EKİM DİKİMİ
Çim tesisinde, yapılması gereken ilk işlem çimin türünü belirlemektir; bu amaçla
yararlanılabilecek cins, tür ve çeşitlerin özellikleri, avantajları ve dezavantajları yakından
bilmek gerekir.
Yeşil alan buğdaygillerinin adapte oldukları önemli iklim koşulları
Resim
Çim alanı oluşturulurken kullanacağımız çim bitkilerinin özellikleri yanında uygulamalarda kullanacağımız karışımların da iyi bilinmesi gerekir. Çim tesisinde özel karışımlakullanarak estetik bir görünüm sağlamanın yanında karışımlardaki çim bitkileri uygulanacak bölgeye göre seçileceğinden; hastalık-zararlı, kuraklık ve soğuğa dayanıklılık gibi problemler en aza indirilir. Çim tohumunda karışımlar belirlenirken; uygulama yapacağımız alana, alanın drenajına, iklimine göre seçim yapmalıyız. Burada dikkat edeceğimiz konu karışıma koyacağımız çim türleri birbirleri ile rekabet etmemeli, kök sistemi farklı derinliklere inebilmeli, renklerinde bir uyum olmalıdır. Karışıma girecek çim türlerinin, değişik hastalık ve zararlılara dayanıklılık açısından farklı performansı olan çeşitleri dikkate alınmalıdır.
Park ve bahçeler için karışım önerileri
Resim
Çim alanların yapımında toprak yüzeyinin çim bitkileri ile kaplanmasına “çimleme” denilir. Çimleme işlemi; bölgesel ekolojik koşullara, zamana ve ekonomik olanaklara bağlı olarak, tohumla, çim bitkisinin vegetatif parçalarıyla ve hazır çim kalıplarıyla yapılabilir. Kısacası, çim alanlar oluşturulurken iki üretim yönteminden faydalanılır.
Bu yöntemler generatif üretim yöntemi ve vegetatif üretim yöntemidir.
Generatif
Çim alanların oluşturulmasında en çok generatif üretim yöntemi kullanılır. Tohum ekimi oldukça basit bir iş olmasına karşın iyi bakım şarttır. Ayrıca tohumun özellikleri
bilinmelidir.
Kullandığımız tohumun;
*Kalıtsal ve fiziksel saflık derecesi bilinmelidir; çünkü çim tohumu içinde bulunabilecek yabancı ot tohumlarının, çim tohumundan daha fazla çimlenme gücüne sahip olması çim oluşumunu olumsuz yönde etkiler.
*Çimlenme gücü ve hızı bilinmelidir.
*Bin tane ağırlığı bilinmelidir. Tohumun büyüklüğü arttıkça tohum ağırlaşır ve tohum daha iyi çimlenir.
Çim alanlarının tesis edilmesinde gerekli olan toprak hazırlığı işlemleri çimlenme
öncesinde tamamlanmış olmalıdır. Sıcak iklim çimlerinde ekim zamanı ilkbahar ve geç yaz aylarıdır. Serin iklim çimlerinde yazlık ekimler, ağustos ayı ile eylül ayı ortaları arasında iyi sonuçlar verir. Serin iklim çimleri yaz sıcaklıklarının azaldığı su ve yabancı ot sorununun olmadığı devreler ekim için uygundur. İlkbahar ekimlerinde çimlerle yabancı otlar arasında rekabet olabilir. Genç bitkilere mantari hastalıklar gelebilir; bu nedenle ilkbahar ekimlerinde daha fazla tohum kullanmak gerekebilir. Ekim, toprak yüzeyi hafif kuru ama toprak nemli olduğunda yapılmalıdır. Ekim elle yapıldığında, tohumu homojen atabilmek için ekim yapan kişi geriye doğru giderek atmalıdır. Ekim işlemi rüzgârsız havada yapılmalıdır. Tohum atımından sonra tohumların üzerine kapak atılmalı ve kapak kalınlığı 3 – 4 mm’yi geçmemelidir. Daha sonra hafifçe silindir geçirilmelidir. Alan çok büyükse tohum atımından sonra sadece silindir geçmek yeterlidir. Kapak atılmayabilir.
Topraktaki uygun nem koşullarına, hava ve toprak sıcaklığına göre toprağa ekilen çim tohumunda aşağıda belirtilen fizyolojik olaylar başlar:
*Tohumlar toprak nemini absorbe ederek şişmeye başlar.
*Gelişmeyi etkileyici maddeler ( enzimler ) faaliyete geçer.
*Nişasta taneleri ayrışmaya başlar.
*İlk kökçük ve kotiledon gelişimi başlar.
İnce taneli tohumlar 20 – 25 gr/ m2 , kaba taneli tohumlar ise 40 – 45 gr/ m2 ye olarak
ekilmelidir. Daha az miktarda tohum kullanılması, çim halı dokusunun daha geç sürede
oluşmasına ve daha fazla miktarda tohum kullanılması ise, bazı hastalıklara neden olabilir.
Bu yüzden tohum atacağımız da m2 ye atılacak tohum miktarı ve oranlarını hesaplarken;
mevsime, alanın ışık alma durumuna, amacımıza, tohumun çimlenme kabiliyetine ve bakım olanaklarına bakarak miktarı belirlemeliyiz.
Çim alan tesisi sırasında son yıllarda özellikle yol çalışmalarında püskürtme ile ekim yöntemi yani hydroseeding yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem kaliteli çim yapılmasından çok bir yerin çabuk bir şekilde yeşillendirme işleri için uygundur. Yol, baraj gibi eğimi fazla, büyük alan kaplayan, erozyona açık ve özellikle üzerinde çalışılması ve ulaşılması güç olan yerlerde kullanılır.
Resim
Geniş alanlarda hydroseeding uygulaması
Hydroseeding; işlenmiş ağaç lifi veya selüloz, çim tohumu, besin maddeleri, insektisit, fungusit ve su, özel bir makine içinde karıştırılarak bulamaç haline geldikten sonra basınçlı olarak toprak yüzeyine püskürtülerek kaplanması ile yapılan çim ekimidir. Hydroseeding yöntemi, çim ekimi için geliştirilmiş tüm dünyada yaygın olarak kullanılan çağdaş bir yöntemdir. Yöntem ekimi yapılacak alana tohumun su ile karıştırılarak püskürtülmesi prensibi ile gelişmiştir. Su ile püskürtme yönteminin sağladığı kolaylık sayesinde alana çim ekimi ile aynı zamanda, uzun sürede eriyen mikro besin maddeleri içeren organik gübre, tohum ve diğer bileşenleri erozyondan korumak için organik bir yapıştırıcıyı, su tutucu olarak bitkisel elyaf olan torf veya selülozu beraber uygulayarak mükemmel bir hale getirmiştir. Yöntem, bu özelliklerinden dolayı el ile ekim olanağı olmayan yüksek eğimli alanlarda da kolaylıkla ekim yapabilme imkânı sunmaktadır.
Resim
Eğimli ve düz alanlarda hydroseeding uygulaması
Hydroseeding yöntemi ile çim ekiminde kullanılan malzemeler:
Tohum: Tohum kullanımında hiçbir engel olmadığı için amaca yönelik, istenilen her çeşit tohum kullanılabilmektedir. Tohum, büyüklüğüne ve istenilen görüntüye göre 30 –70 kg / da arasında kullanılmaktadır.
Uzun ömürlü organik gübre: Organik granüle yapıdaki bu gübreler yavaş çözünmesi dolayısı ile uzun zamanla yıkanmadan toprakta kalmakta ve bitkiye besin temin etmesinin yanında toprakta mikroorganizmaların gelişimini sağlamaktadır. Kullanılacak miktar mevcut toprak ve eğim şartlarına göre 50 – 200 kg / da arasında değişmektedir.
Biyolojik destekleyiciler: Bitkisel toprak tanımı tarımsal olarak kullanılan verimli arazilerin 0 – 20 cm üst kısmını tarif eder. Bu alanlarda 20 cm kesitin altı genellikle bitkisel toprak tarifine girmez. Bunun nedeni biyolojik olarak yeterli olmamasıdır. Bitkisel olmayan bir toprağı biyolojik olarak destelemek toprağın özelliklerini değiştirecektir. Bu destekleyiciler sıvı form da enerji yüklü maddeler olup toprak ve eğim şartlarına göre 20 -160 kg / da arasında kullanır.
Yapıştırıcılar: Organik ve zaman içerisinde parçalanan bu madde, konsantre sıvı formda olup kullanılan tüm malzemenin su ve rüzgar erozyonu tarafından taşınmasına engel olmaktadır. Uygulamada kullanılan yapıştırıcı, hava ve su geçirimini engellemeden kullanılan diğer malzemelerle birlikte toprağın üst 2 - 3 cm kısmını stabilize eder. Toprağın fiziki durumuna ve eğimine göre 5 - 50 litre /da olarak kullanılmaktadır.
Bitkisel elyaf: Tohumu koruması ve su tutma kapasitesini artırması amacı ile dolgu maddesi olarak, iklim şartlarına ve eğime göre 600 - 2400 litre /da arasında kullanılır. Klasik çim ekimi için uygulanan işlemlerde bitkisel toprağın olmaması halinde; bitkisel toprağın temini, nakli ve serimi gerekmektedir. Toprak işlenir (tesviye, belleme, tırmıklama vs.) elle tohum ekimi yapılır. Oysa hydroseeding yöntemi ile çim ekiminde; mevcut toprağın işlenmesi (tesviye,belleme,tırmıklama vs.) gerekir ve ardından hydroseeding uygulaması yapılır.
Hydroseeding yönteminin avantajları: Bu yöntemle, elle ekim yapılması mümkün olmayan eğimi % 20’den daha dik olan yerlerde kolaylıkla ekim yapılabilmektedir. Bitkisel toprak ve ahır gübresi ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu işlem, ekim işlemlerinin çok hızlı yapılabilmesini (20.000 m 2/ gün) ve tohumun alana homojen olarak dağılmasını sağlamaktadır. Bu uygulama sırasında tamamen organik ve uzun ömürlü gübrelerin kullanılması sayesinde en az iki yıl bitki besinine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca organik olan toprak mikroorganizmalarını destekleyici maddelerin kullanılması sayesinde mevcut toprak, çok kısa sürede bitkisel özelliğini kazanmaktadır. Kullanılan malzemelerin tamamının steril olması, hastalık ve zararlı böcek bulaştırma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Yapılan uygulamada organik yapıştırıcı olmasından dolayı yöntem uygulandığı anda erozyonda önlenmiş olunur.
Vegetatif
Bol stolon veren, toprağı kısa sürede örten ve tohumla üretimi pek mümkün olmayan türleri vegetatif yollarla üretmemiz gerekir. Bu üretim şekli daha çok sıcak iklim çim bitkilerinde kullanılmaktadır. Bu tür çim bitkilerine örnek olarak; Agrostis stolonifera (Çim güzeli, sülüklü tavus otu), Cynodon transvalensis (Uganda çimi), Cynodon dactylon (Bermuda çimi), Zoysia japonica (Japon çim otu) verilebilir. Özellikle subtropik iklim kuşağında bu yöntemle iki ay gibi kısa bir zamanda yeşil alanlar oluşturulabilir. Vegetatif üretim yöntemi ülkemizde daha çok Akdeniz Bölgesi’nde uygulanmaktadır. Uygulamalar nisan ayında başlar ve ekim ayının sonuna kadar devam eder. Vegetatif yolla üretiminde çim parçaları (çelikler) kadar, çim stolonları da kullanılır. Stolonlar, vegetatif üretim için çeliklere oranla daha uygun ve daha hızlı bir yayılma sağlar. Vegetatif parçalarla çim alan tesisi için dikim yatağı hazırlanması, tohum ekimindeki gibidir. Burada toprak aynı şekilde hazırlanarak tohum ekimi yerine stolon parçaları dikilir ve üzeri kapak ile kapatılır. Kapama işleminde artıkların tam olarak kapanmaması gerekir; aksi halde çürüme olur. Ayrıca havalandırma periyodik aralıklarla yapılmalıdır. Stolonları ile üreyen çimlerin biçim aralıkları ile 1 m2 lik yerden çıkan materyal 10 m2 lik yeri çimleyebilir (m2 ye 800 gr biçim artığı konulabilir). Biçim artıklarının 3 -4 mm’ lik küçük parçalara ayrılması gerekir. Buradan elde edilen üretim materyalleri aşağıdaki gibi işlemlerden geçirilmelidir.
Sıra veya ocak dikimi: Anaç tarlasından temin edilen çeliklerin 8 – 10 cm derinlikte ve 15 – 50 cm aralıklarla açılmış çizilere sıralar şeklinde dikilmesi işleminden oluşur. Sıralar arasında bırakılacak mesafe azaldıkça alan daha kısa sürede çimle kaplanır. Dikim işlemi çeliklerin yarısı toprak içinde, yarısı dışarıda kalacak şekilde gerçekleştirilir ve çizinin sağı ve solundaki topraklar ortaya çekilerek yüzey bozukluğu giderilir. Sürgün ve kök oluşumu açısından avantajlı görülürse çeliklerin düşey konumda olması da sağlanabilir. Çizilerin açılması için küçük alanlarda çapa ve çepinler; geniş alanlarda ise traktör ve çizi tırmıkları kullanılır. Eğer çelik materyalimiz az ise 25 x 25 cm aralıklı ocaklara dikim yapılabilir.
Çim parçalarıyla dikim: Burada çimin 5 – 10 m çapında kısmı ya da 15 – 20 cm2 lik köklü parçalar halinde sökülerek açılan ocaklara dikimidir. Büyük alanlarda çim parçalarının makinelerle yapılan dikim işlemi, küçük alanlarda elle yapılmaktadır. Dikimden sonra toprak bastırılarak ve sulanarak, çim materyalinin toprakla daha iyi temas etmesi ve köklerini geliştirip toprağa sıkıca tutunması sağlanmalıdır.
Çim bitkisinin vegetatif yöntemle dikim teknikleri
Resim

Değişik dikim yöntemlerinde kullanılabilecek bitkisel materyal miktarı ve dikim zamanları
Resim
Rulo Çim Uygulaması
Üretim çiftliklerinde özel bakıma tabi tutularak tohumdan üretilen yüksek kalitede
çimin kalıplanarak, çimlendirilmek istenen alana montajın yapıldığı vegetatif bir üretim
metodudur.
Resim
Rulo çim, sağlam bir kök bölgesi oluşturan dayanıklı çim tohumlarının, ekildiği alanda yeterli gelişmeyi gösterdikten sonra toprak altından kesilerek kaldırılması ve başka bir alana taşınması amacıyla yapılmaktadır. Bu yöntemle çok kısa sürede çok büyük alanlar
yeşillendirilebilir.
Özellikle sıcak yaz aylarında, ekme çimin riskli olduğu zamanlarda hazır çim uygulaması oldukça yaygındır. Rulo çim yaz aylarının yanında, kısa zamanda yeşil alan tesis
edileceğinde iyi bir alternatif yöntemdir. Rulo çim üretim çiftliklerinde; toprak analizi sonucuna göre çim için gerekli gübreler, hazırlanan tohum yataklarına verildikten sonra uygun tohum karışımları atılarak işe başlanır. Değişik dokulardaki bu çim parsellerinden kalıplama makineleri ile standart ölçülerde hasat edilerek rulo veya plaka halinde getirilen hazır çimlerin, daha önceden hazırlanan rulo çim yataklarına serilmesiyle yapılan vegetatif çimlendirme yöntemine rulo çim ile çimlendirme denir.
Resim Resim Resim
Rulo çimin yetiştirildiği yerden alınarak uygulama yapılacak yere taşınması
Hazır kalıp çim, kısa süreli uygulama olanağı ile zamandan kazandırır. Güçlü kök yapısı ve yoğun dokusu ile tutmama riski hiç yoktur, bakımı da çok kolaydır. Olgunlaşmış çim, özel bir makine ile ince bir kalıp olarak kesilir ve rulo yapılarak istenilen toprak zemin üzerine halı serilir gibi döşenir. Böylece çimin yeni yerinde olgunlaşması için aylar geçmesi gerekmez. Sıkı dokusu, yüzeyi tamamen örter. Canlı ve güçlü kökler, birkaç gün gibi çok kısa bir sürede yeni toprağı ile bütünleşir, uygulandığı yüzey ile mükemmel uyum sağlar; erozyonu önler; toz, çamur sorununu ortadan kaldırır. Gürültüyü, sesi, ısıyı emer. Karbondioksiti kullanarak havadaki oksijeni artırır. Çevrenin görüntüsünü değiştirerek bulunduğu ortama estetik, kalite ve yatırım değeri katar.
Kısaca hazır kalıp çimin özellikleri ve kullanımda sağladığı kolaylıkları sıralayacak olursak:
 Tümüyle doğal ve canlıdır.
 Üniform yapıda ve yeşil (çeşide özgü ) renktedir.
 Keçeleşme oranı düşüktür.
 Değişik kullanım amaçlarına uygun alanlara uygulanabilen çeşitler mevcuttur.
 Hazır kalıp çim yılın her ayında döşeme olanağına sahiptir.
 Uygun bakım (biçme, silindirleme, gübreleme, havalandırma, ilaçlama vb.) yapıldığında döşeme çimler çok uzun yıllar hizmet verme özelliğindedir.
Rulo çim üretimi sırasında sağlam kök sistemi olan ve kökleri fazla derine gitmeyen çeşitler kullanılır. Burada ekim yapılırken ekim ortamı olarak torf, gübre ve kum karışımından faydalanılır. Yeterli ve sağlam kök gelişimini sağlamış, iyi çimlenen ve ilk biçimi yapılmış rulo çimler kullanılmalıdır. Biçim işleminden 1,5 ay sonra uygulama alanına götürülerek rulo çimler yerine monte edilebilir. Burada zararın en az olması için rulo kaldırma işleminin sıcak ve donlu havalarda, çok kurak ve çok yağışlı mevsimlerde yapılmaması gerekir. Kaldırma işleminde makineler kullanılmalıdır. Çim kalıbının hasadı; güçlü bir kuvvet kaynağı içeren ve bu amaçla geliştirilmiş makinelerle yapılmaktadır. Kalıplar halinde sökümler yapılmalıdır. Kalıplar 30 cm ve bunun katları olacak şekilde 30 x 30, 30 x 60, 30 x 90 cm boyutlarında olabilir. Hasat sırasında çim kalıbı yeterince nem içermelidir. Bu sayede taşındığı yerde çabuk köklenebilmektedir. Ancak aşırı sulamada zararlıdır; çünkü hem taşımada problem olur hem de kızışmaya neden olabilir. Topraktan kesilecek çim bitkisine ait çim kalıbının kalınlığı da toprağın yapısına, tipine ve çim bitkisinin stolon – rizom dokusunun güçlülüğüne bağlıdır. Güçlü bir dokuya sahipse kalıp ince kesilmelidir. Çim kalıpları hemen kullanılmayacaksa veya bir yerden bir yere taşınacaksa 10 – 60 saat bekletilebilir. Daha fazla bekletmelerde kızışma olmaktadır. Bu da bitkilerin ölmesine neden olmaktadır. Sıcaklık yükselmesinin serin iklim çim bitkilerinde 45 0 C’ de öldürücü olabilirken, sıcak iklim çimleri daha yüksek sıcaklıklara dayanabilmekte ise de hastalık problemleri çıkar.
Değişik çim bitkilerinde çim kalıbı kesme derinlikleri
Resim
Çim kalıplarının en iyi döşeme zamanı serin iklim çimleri için şubat, sıcak iklim çimleri için nisan – mayıs aylarıdır. Yazın kurak ve sıcak havalarda serin iklim çimleri kalıpları döşenmemelidir.
Rulo çimin uygulanması
Resim Resim
Çim kalıplarının, yeşillendirecek alana yerleştirilmesi sırasında özenli olmak gerekir. Burada ilk iş; toprak, ekim yapılacak gibi hazırlanmalıdır. Toprak nemi ayarlanmalıdır. İkinci iş ise, çim kalıplarını alana yerleştirirken toprağa ve birbirlerine çok iyi değmesi sağlanmalıdır. Kalıpların birbirlerine değdikleri kısımda oluşabilecek boşluklar kumlu toprak harcı ile doldurulmalıdır. Çim kalıpları toprak yüzeyine yerleştirildikten sonra silindir ile üzerinden geçilmelidir. Silindirleme çim yüzey ıslak olduğu zaman yapılmamalıdır. Çim kalıbının içerdiği toprak yapısının, oluşturacak yeşil alanın toprak yapısıyla uyum göstermesi ve özellikle benzer yapıdaki topraklardan oluşması gerekir. Bu iki toprak yapısı birbiriyle uyuşmadığında, silindirleme sonrası çim kalıplarında kurumalar gözlenmektedir.
Resim Resim
Rulo çimin uygulama yapılacak yere montajı
Çim kalıplarıyla oluşturulan yeşil alanların bakım işlemleri, tohum ekiminden sonraki işlemlerle aynıdır. Toprak 10 – 20 cm derinliğine kadar ıslanacak şekilde sulanmalı ve hep aynı yükseklikte biçimi yapılmalıdır. İlk gübreleme kök gelişimine yönelik yapılmalıdır.
Resim
Çimin montajından sonraki bakımı da çok önemlidir. Bakımda ilk şart, doğru zamanda çimin biçimidir. Çimin boyu 4 cm olmalıdır. Biçim sırasında keskin bıçakları olan çim biçim makinesi kullanılmalıdır. Sonbahar ve ilkbaharda sık biçim gerektirir. Bu biçim, bu zamanda 3 -4 günde bir yapılabilir; ancak kış aylarında bu süre uzatılmalıdır.
Çim tesis edilen yerler, özellikle bizim ülkemiz gibi sıcak olan yerlerde, nisan – eylül ayları arasında toprağın nemli tutulması sağlanmalıdır. Toprağın 2 – 3 cm altı nemli olmalıdır. Bu bakımdan sıcak zamanlarda çim her gün sulanmalıdır. Ancak kış aylarında sulamaya gerek yoktur.
Çimde diğer bir bakım işlemi ise gübrelemedir. Çim için gübreleme programı uygulamaya kalktığımızda yaz öncesi ve kış öncesi uygulama yapmak gerekir. Bu bakımdan genellikle eylül, ekim, kasım, mart, nisan ve mayıs aylarında metre kareye 55 gr olacak şekilde kompoze gübre uygulanmalıdır.
Kullanıcı avatarı
Bennur
Hobibahçemiz
 
Mesajlar: 3063
Kayıt: Cum Şub 05, 2010 23:29
Konum: İstanbul


Dön Çim Alanlar (Yeşil Alanlar)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir