Sardunya (Pelargonium) Hastalıkları

Sardunya (Pelargonium) Hastalıkları

Mesajgönderen Bennur » Prş May 12, 2011 15:23

FUNGAL HASTALIKLAR:
SARDUNYA PASI HASTALIĞI (Puccinia pelargonii – zonalis)
Hastalığın ilk belirtisi yaprağın üst yüzeyinde renk açılmasıyla başlayan lekelerdir. Daha sonra bunların ortasında kahverengi nekrotik lekeler belirir. Yaprağın alt yüzünde ise, ortada açık sarı renkte merkezi olan kahverengi pas püstülleri (lekeleri) dizisi oluşur. Daha sonra bu spor püstülleri gelişmesini sürdürerek bir merkezli halkalar şeklinde yayılırlar. Yaprakların bu şekilde zararlanması ve giderek kuruyup dökülmesi özümleme alanını geniş ölçüde azalttığı için bitkide güçlü bir gelişme geriliği sorunu ortaya çıkar.
Fungus ilkbahardan sonra yaz sporlarını oluşturarak çoğalmaya başlar. Sıcaklık ve nem koşullarının uygun olması halinde, hava hareketleri ve yağmurlama sulama ile bitkiden bitkiye, yapraktan yaprağa yayılmasını sürdürerek salgın yapabilir. Kuluçka dönemi 3 hafta olup, bu durum enfeksiyonun önlenmesi açısından son derece önemlidir.
Konukçuları
Hastalık Pelargonium (Sardunya) türleri üzerinde görülür.
MÜCADELESİ
Sağlam ve hastalıksız anaçlardan çelik alınmalıdır.

BEYAZ ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Sclerotinia sclerotiorum)
Tüm sera kültürlerinde hastalık yapan bir etmendir. Bitkilerin kök, gövde ve dalların kabuğunda belirti oluşturan bir çürüklük hastalığıdır. Bu organlarda önce yumuşak çürüklük, üzerinde fungus miselleri görülür. Sonra iç çürümesi, boşalma ve bu boşluklar içinde sclerotia denilen üreme, yayılma organı oluşur. Hastalığın ileri dönemlerinde bitkiler solar.
Hastalık bir yıldan diğerine sıcak hava koşullarında aktif miseller halinde, soğuk hava koşullarında ise sclerotia halinde geçer. Bulaşma başta sclerotia’nın taşınması olmak üzere çeşitli yollarla olur. Konukçuya temas eden miseller bitki bünyesine girerek dokuları öldürür. Soğuk ve ıslak saksı toprağı, durucu yüksek hava nemi hastalığı teşvik eder.
Konukçuları
Calceolaria, Kalanchoe, Pelargonium, Primula, Senecio, Sinningia
MÜCADELESİ
- İlk önlem olarak olarak sclerotia’lar görülmeden hastalıklı bitkiler sökülüp uzaklaştırılmalı ve yok edilmelidir.
- Ortamın drenajı iyi olmalı, özellikle yağmurlama sulama yapılmamalıdır.
- Seralarda sıcaklık ve nem denetim altında tutulmalı, seralar iyi havalandırılmalıdır.
- Kimyasal preparatlarla toprak ilaçlaması çözüm değildir. Ancak buharlı toprak sterilizasyonu etkindir.

SİYAH KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Thielaviopsis basicola)
Begonya konusuna bakınız.

SOLGUNLUK HASTALIĞI (Fusarium spp.) (Verticilium dahliae) (Verticilium albo – atrum)
Hastalık etmenlerinin oluşturdukları belirtiler aşağı yukarı birbirine benzer. Hepsi bitkide trachaeomycose yapar, yani ksilem (odun) borularını tıkamak vye işlevlerini bozmak suretiyle sürekli solgunluğa neden olurlar. Bitkinin aşağıdan yukarıya doğru olan su iletimi, sonuçta da su dengesi bozulur.
Solgunluk yaşlı yapraklarda başlar, yukarıya doğru (genç yapraklara ve sürgünlere) ilerler. Enfekte olmuş bitkilerin alt yaprakları klorozlu (sararmış), genç yaprakları ise donuk yeşil bir görünüm alır. Hastalık belirtileri çiçeklenme döneminde çok daha şiddetlidir.
Hastalıklı bir bitkinin gövdesinin enine doğru bıçakla kesilmesi halinde odun borularında koyu kahverengi renklenmeyi görmek olanaklıdır. Bu bitkilerde sürekli olarak zayıflık, bazen de bodurlaşma gözlenir.
Hastalık etmenleri olağan olarak yaşamlarını toprakta sürdürür. Bunlar konukçu bitki artıklarında olduğu gibi, topraktaki diğer organik maddeler üzerinde de misel veya klamidospor halindeki kışı geçirebilir. Kimi Fusarium türleri tohumla da taşınabilmektedir. Topraktan kök veya kökboğazı yoluyla bünyeye girerler. Bu işi bazı toprak zararlıları (Nemotod’lar gibi) aracılığı ile de yaparlar. Bitki köklerine giren fungus iletken doku demetlerine bulaşır. Konidi ve miseller odun boruları boyunca bitkinin tepe noktalarına ve uç tomurcuğuna değin ulaşırlar. Bunlar odun borularını öylesine doldurur ki, önce de belirtildiği şekilde su iletimini engeller.
Konukçuları
Fusarium solgunluğu, özellikle Cactaceae (Kaktüsler), Cyclamen ve Orchidaceae (Orkideler)’de görülür.
Verticillium solgunluğuna ise Begonia, Calceolaria Campanula, Fuschia, Pelargonium, Senecio gibi bitkilerde rastlanır.
MÜCADELESİ
- Konukçu bitkilerin çoğaltılmasında, enfekte olmuş bitkilerden çelik alınmamalıdır.
- Toprak pH’sının yüksekliği ve yapısının bozukluğu özellikle Verticillium solgunluğunu teşvik etmektedir.
- Genel olarak Fusarium türleri yüksek, Verticillium türleri ise daha düşük sıcaklıklarda yayılmaktadır.

KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)
Begonya konusuna bakınız

ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Pythium spp.) (Phytophthora spp.)
İç mekân süs bitkilerinin tümü bu hastalık etmenlerine karşı duyarlıdır. Bu patogenler bitkilerin kök ve kökboğazında çürüklüklere neden olur. Hastalığın belirtileri, yapraklarda kloroz ve özellikle sıcak havalarda solgunluk şeklinde ortaya çıkar. Enfekte olmuş bitkilerin kökboğazı ve kökleri kontrol edilecek olursa, siyah ve ıslak olduğu, kabuk kısmının odundan sıyrıldığı veya soğanımsı gövdelerin çürüdüğü görülür. Belirtilerin görülmesi bitkilerin büyüme ve gelişmeleriyle yakından ilişkilidir. Genç bitkilerde zararlanma daha çabuk olur.
Patogenler, diğer çürüklük etmenleri gibi toprak kökenlidir. Bitkilerin kök ve kökboğazındaki doğal açıklıklardan veya yaralardan bitki bünyesine giren fungus miselleri dokularda hızla gelişerek çürüklüğe neden olurlar. Saksı toprağının sürekli olarak ıslak tutulduğu ve toprak sıcaklığının 10 – 20C olduğu koşullar patogenlerin bulaşma olanağını artırır. Optimum sıcaklıklar patogene bağlı olarak değişir.
Konukçuları
Aglaonema, Aloe, Begonia, Calceolaria, Camellia, Campanula, Chlorophytum, Coleus, Cordyline, Crassula, Cyclamen, Dieffenbachia, Dracaena, Fatshedera, Fittonia, Fuchsia, Hedera, Kalanchoe, Peperomia, Phidolendron, Poinsettia, Primula, Rhaphidophora, Rhododendron, Saintpaulia, Senecio, Sinningia
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

Anaç olarak sağlıklı bitkiler kullanılmalıdır.
Kimyasal Mücadelesi
Saksı toprakları, saksılar, üretim yastık ve kasaları sterilize edilmelidir.

ALTERNARİA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI (Alternaria spp.)
Patogen konukçuda yaprak lekesi oluşturur. Genellikle yaşlı yaprakları hastalandırır. Başlangıçta yaprağın alt yüzünde renk açılması şeklinde ortaya çıkan leke, sonradan biraz daha genişler ve rengi kahverengiye dönüşür. Daha sonra lekeler birleşip yaprağın büyük bir kısmını kaplarlar. Lekelerin üzeri duman rengi fungal örtü ile kaplıdır.
Hastalık etmeni saprofit, özellikle toprak elemanlarından birisidir. Toprakta hastalıklı bitki artıkları ve diğer organik maddeleri üzerinde misel halinde yaşar. Fungusun sporları hava hareketleri ve özellikle yağmurlama sulama ile yayılır.
Konukçuları
Coleus, Ficus, Hibiscus, Pelargonium, Schefflera, Senecio, Zantedeschia
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

- Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir.
- Sıcak hava, fazla nem ve aşırı sulama hastalığı yaygınlaştırır. Bu nedenle iyi havalarda sık sık havalandırma yapılmalı ve aşırı sulamalardan kaçınılmalıdır.
Kimyasal Mücadelesi
Kullanılacak ilaçlar ve Dozları: Captan 50WP. (100lt . su/250 gr.); Maneb 80 WP. (100 lt.su / 150 – 200 gr); Benomyl 50 WP. (100lt. su/ 60 – 100gr); veya Bakır – Oxychloride 50 WP. (100lt.su/ 300gr) terkipli ilaçlardan herhangi bir bitkilere pülverize edilebilir.

BAKTERİYEL HASTALIKLAR
KÖK KANSERİ (uru) HASTALIĞI (Agrobacterium tumefaciens)

Hastalık süs bitkilerinin toprak yüzeyine yakın kalın kökleri ve kökboğazında başlangıçta küçük yumuşak, zamanla irileşen urlar oluşturur. Yaşlanan urlar büyür, sertleşir ve mantarlaşır..
Bakteri olan etmen toprakta saprofit olarak yıllarca yaşar ve yıllarca canlı kalabilir. Bir yara parazitidir. Dokuya giren bakteri orada anormal yapıda çok sayıda hücre oluşmasına neden olur. Urların gelişimi sonrası iletken doku demetleri zarar görür. Sonuçta bitkinin besin maddeleri alımı ve iletilmesinde aksamlar ortaya çıkar.
Işığa ve kuraklığa karşı duyarlı olan ve hafif alkali ortamda iyi gelişen etmenin en uygun gelişme sıcaklığı 25 – 30 C dir. Hastalık nemli, çok sulanan, ağır killi topraklarda yetiştirilmeli hallerinde süs bitkilerinde önemli zararlanmalara neden olur.
Konukçuları:
Pelargonium, poinsetia, ficus, aurucaria, asparagus, cactaceae.
Mücadelesi:
Kültürel Önlemler:

- Üretim materyali sağlıklı olmalıdır.
- Toprağının drenajı iyi olmalı ve fazla sulama yapılmamalıdır.
- Azot fazlalığı hastalılığı teşvik etmektedir. Bu nedenle aşırı azotlu gübre verilmekten kaçınılmalıdır.
- Hastalıklı bitkiler derhal ortadan kaldırılmalıdır.
Kimyasal Mücadelesi:
Bulaşık toprak, saksı veya kasalara sterilizasyon uygulaması önerilmektedir.

SARDUNYA BAKTERİYEL YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI (Xanthomonas pelagonii)
Hastalık, yaprağın sarı veya yeşilimsi sarı renkte, küçük yağ lekesi şeklinde başlar. Yaklaşık 1 hafta sonra yaprağın üst yüzeyinde de nekrotik kızıl kahverenkli yuvarlak lekeler oluşur. Bu lekeler 0,5–5 mm. Çapında olup, yaprağın alt yüzünde kesin sınırlıdır. Bazı çeşitlerde lekeler damarlarla sınırlanmış, köşeli, kahverengi lekeler halinde de ortaya çıkabilir.
Genç yapraklar bulaşmadan sonra sapı ile birlikte tümüyle kurur ve ölür. Hastalık ileri dönemlerde gövdeye de geçer. Burada birkaç hafta içerisinde kahverengi-siyah renkte nekrozlar belirir. Nekrozlar bir süre sonra yaş çürüklük şekline dönüşür ve tüm bitki kısımları (tomurcuk, göz, yaprak, gövde) ölür. Köklerin rengi değişir, ancak çürümez. Enfeksiyondan 2–4 hafta sonra tüm bitki ölür.
Bakterinin gelişme sıcaklıkları en düşük 1C’dir, en uygun 25-27c olup, termal ölüm noktası 51–52C’dir. Bakteri toprak ve tohum yoluyla ertesi yıla taşınır ve herhangi bir şekilde zarar görmüş, yaralanmış bitkileri enfekte eder. Ayrıca yaprak döküldükten sonra gövdede kalan yaradan (yaprak izinden), budama ve çelik alma sırasında oluşan yaralardan da girebilir. Öte yandan bakteri hasta bitkiden alınan çeliklerle veya çelik almada kullanılan bulaşık aletlerle de yayılabilir.
Konukçuları
Hastalık Pelargonium (Sardunya) üzerinde görülür. Pelargonium türlerinden P.peltatum, ve P.zonale patogene karşı duyarlı; P. Domesticum dayanıklı; P. Graveolens ise bağışıktır. P.zonale özellikle sap çürüklüğüne duyarlı, yaprak lekesi simptomuna daha dayanıklıdır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

- Havalandırmaya özen gösterilmelidir.
- Sıcaklık denetim altında bulundurulmalıdır.
- Hastalığın başlangıcında enfekte olmuş yapraklar uzaklaştırılmalı ve yok edilmelidir.
- Sulama dikkatli yapılmalıdır.
- Sağlıklı bitkilerden çelik alınmalıdır.
- Çelik almada kullanılan makas ve bıçaklar %70’lik alkol veya %5’lik formalin eriyiği ile dezenfekte edilmelidir.
Kimyasal Mücadelesi
- Sterilize edilmiş saksı toprağı kullanılmalıdır.
- Hastalıklı bitkilerin saksıları tekrar kullanılacak ise kesinlikle sterilize edilmelidir.
- Hasta bitkiler bakırlı peraparatlarla ilaçlanmalıdır.

VİRÜS HASTALIKLARI
SARDUNYA YAPRAK KIVIRCIĞI VİRÜSÜ (Pelargonium leaf – curl virus (Pelargonium virus 1)

Sardunya çiçeklerinde bulunan bu hastalık, çelik gibi vejetatif kısımlarla yayıldığı gibi bazı yaprak bitleri (Macrosiphum pelargonii) ile de yayılır.
Hastalığın tipik belirtisi, yapraklarda kıvırcıklık yapmasıdır. Evvela genç yapraklarda soluk klorotik lekeler meydana gelir. Bazen damar beyazlanması olur. Bazen de ortaları sarı, bir veya daha fazla konstantrik (merkezi bir daireler) hallerde çevrili lekeler görülür. Daha sonra lekelerde nekroz olabilir. Şiddetli hallerde bitkinin şekli bozulur ve dejenere olur.
Çiçek verimi azaltmak suretiyle bilhassa hassas çeşitlerde zararlara sebep olur.
Konukçuları
Pelargonium (Sardunya)’da bulunur.
Mücadelesi
Daha önce belirtilen kültürel önlemler alınmalı ve taşıyıcıları ile ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

HIYAR MOZAİK VİRUS HASTALIĞI
Begonya konusuna bakınız
Kullanıcı avatarı
Bennur
Hobibahçemiz
 
Mesajlar: 3063
Kayıt: Cum Şub 05, 2010 23:29
Konum: İstanbul

Dön Süs Bitkilerindeki Hastalıklar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron